Jesteś tutaj

Reaktor MARIA (fot. Marcin Jakubowski)
08.02.2016

MARIA ratuje zdrowie milionów

Na świecie jest zaledwie kilka reaktorów badawczych zapewniających napromienianie tarcz uranowych służących do produkcji molibdenu-99, izotopu niezbędnego do wytwarzania radiofarmaceutyków na potrzeby medycyny nuklearnej. Łączna ich produkcja pozwala na wykonywanie około 25 milionów procedur medycznych rocznie w diagnostyce i terapii nowotworowej na całym świecie (w Polsce wykonuje się około 215 tys. takich zabiegów). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do...

Kompleks Jądrowy Świerk / Fot. NCBJ
27.05.2015

60. rocznica powstania Instytutu Badań Jądrowych

Początkowo IBJ został podporządkowany Polskiej Akademii Nauk, a rok później stał się instytutem resortowym Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr Andrzej Sołtan. W 1982 roku IBJ zostal podzielony na trzy oddzielne instytuty związane z atomistyką:

  • Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (Otwock-Świerk, Warszawa, Łódź) – obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych;
  • ...
Reaktor MARIA. fot. NCBJ
15.12.2014

Urodziny reaktora MARIA

Budowę reaktora MARIA rozpoczęto w czerwcu 1970 roku, a uruchomiono go w grudniu 1974. Swoje imię zawdzięcza polskiej noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Moc termiczna tego urządzenia to 30 MW. To reaktor badawczy, nie służy do produkcji energii elektrycznej. Produkowane są w nim m.in. preparaty promieniotwórcze (m.in. stosowane w medycynie). Poza tym m.in. służy do celów szkoleniowych i badań fizycznych.

Z okazji jubileuszu Narodowe Centrum...

Strony