Jesteś tutaj

czerwone krwinki - komputerowa wizualizacja
27.03.2022

Plastik w ludzkim krwioobiegu

Badacze z holenderskiego Vrije Universiteit Amsterdam poinformowali o odkryciu widocznych ilości mikroplastiku w krwioobiegu testowanych osób. Z 22 przebadanych anonimowych zdrowych ludzi, różne rodzaje mikroplastiku znaleziono u 17. Krew została zbadana na obecność kilku typów tworzywa i każdy z nich znaleziono przynajmniej u kilku osób. Były tam plastiki typu PET, PS, PE, PP i PMMA, czyli większość popularnych odmian wykorzystywanych w pakowaniu żywności, w kosmetykach, w transporcie, ale...

Podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o czas powstania śladów krwawych jest możliwe dzięki procesom starzeniowym | fot. Alicja Menżyk
15.07.2020

Ślady mówią

Grupą materiałów dowodowych, która na dobre zagościła na salach sądowych, są ślady krwawe stanowiące często główną siłę napędową procesu dochodzeniowego. Dzięki noblowskiemu odkryciu Landsteinera z początku XX wieku pozwalającemu na grupowanie krwi na podstawie występujących w niej antygenów badacze byli w stanie wskazać możliwe źródła zabezpieczonych śladów, a co za tym idzie – zawęzić grupę podejrzanych. Prawdziwa serologiczna rewolucja nastąpiła jednak dopiero po upływie kilku dekad,...

Fot. Pixabay
18.02.2016

Immunoterapia skuteczna w leczeniu raka?

Terapia spowodowała remisję raka u ponad 90% osób w stanie terminalnym. Metoda polega na pobraniu białych krwinek – limfocytów T – od pacjentów z białaczką. W normalnych warunkach zajmują się one niszczeniem bakterii i wirusów. Następnie zmodyfikowano je genetycznie w laboratorium w taki sposób, aby rozpoznawały i niszczyły komórki z antygenami charakterystycznymi dla ostrej białaczki limfoblastycznej. Na koniec umieszczono je z powrotem w organizmie chorych. Dzięki...