Jesteś tutaj

Widok Jerozolimy współczesnej
28.05.2023

Najstarsze ślady pasożytów jelitowych… w odchodach sprzed 2500 lat

Archeolodzy z Tel Avivu i brytyjskiego Cambridge zajmowali się badaniem odkopanych pozostałości bogatych rezydencji zamieszkanych w okolicach 7 i 6 wieku przed naszą erą niedaleko Jerozolimy. Nie koncentrowali się jednak na pozostałościach wysokiej kultury i bogactwa, ale na… toaletach. Wcześniejsze badania części archeologów z Tel Avivu wykazały, że w takich miejscach możliwe jest znalezienie pozostałości jaj pasożytów, które najwidoczniej męczyły mieszkańców tamtych zabudowań. Powiększony...

Brama Lwów w Jerozolimie. Fot. Agnieszka Sikora
17.07.2017

Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840–1914

Efektem żmudnych poszukiwań i badań ks. prof. Jerzego Myszora jest publikacja pt. Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840–1914. Studia i materiały (Katowice 2017). Omówione w pracy podróże Ślązaków do Ziemi Świętej osadzone są w obszernym kontekście społeczno-politycznym, zarówno ówczesnej Palestyny, jak i Śląska. Wiele uwagi autor poświęcił także pielgrzymce jako fenomenowi społecznemu i religijnemu. W książce można prześledzić również tradycyjne trasy...