Jesteś tutaj

pole zboża
30.09.2021

W poszukiwaniu mechanizmów kierujących regeneracją roślin

Główny problem stanowi uzyskanie komórek zdolnych jednocześnie do regeneracji i modyfikacji genetycznej. Odpowiednią metodą do przeprowadzenia tego procesu jest somatyczna embriogeneza – SE. Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw regeneracji ma szczególne znaczenie dla postępu w tej dziedzinie nauki. Identyfikacja regulatorów SE może być pomocna w przezwyciężeniu ograniczeń występujących podczas wykorzystania metod in vitro w biotechnologii u gatunków użytkowych trudnych w...

Nanodruty, czyli "jednowymiarowe" nanostruktury, których długość może być 1000 razy większa niż średnica. Źródło: www.quora.com
17.09.2018

Wpływ nanocząstek na mikroorganizmy

Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, obejmującym zestaw technik wytwarzania oraz modyfikacji materiałów w skali nanometrowej. Zawrotny rozwój nanotechnologii w ostatnich latach pozwolił na jej powiązanie z wieloma różnymi dziedzinami nauki, takimi jak: medycyna, stomatologia, farmacja, rolnictwo, ochrona środowiska, elektronika, optyka i chemia.

Tak masowe wykorzystanie nanocząstek w celach konsumenckich i przemysłowych wynika z ich...

Foto: Alexandr Mitiuc – Fotolia
10.02.2016

Bioniczny kręgosłup

Czym jest bionika?

Bionika (gr. bios – życie) to interdyscyplinarna dziedzina nauki z pogranicza biologii i techniki. Znana jest także pod innymi  nazwami: biomimetyka (od mimesis – naśladowanie), biomimikra (od mimikra), inżynieria bioniczna. Jej głównym celem jest tworzenie modeli systemów biologicznych. Bada budowę i zasady działania organizmów oraz ich adaptowanie w technice (zwłaszcza w automatyce) i...