Książka przybliża elity władzy na pruskim Górnym Śląsku (rejencji opolskiej) w okresie trwania Cesarstwa Niemieckiego (1871–1918): prezydentów rejencji opolskiej, landratów (starostów powiatowych) oraz nadburmistrzów. 

Jakub Grudniewski: Pruska elita władzy na Górnym Śląsku (1871–1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020.
Autor:
Jakub Grudniewski
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2020

Autor opisuje praktykę wykonywania przez członków tej elity swoich obowiązków służbowych, dokonuje socjohistorycznej analizy ilościowej i jakościowej grupy wyższych urzędników, przedstawia i ocenia wpływ administracji na specyficzne dla Górnego Śląska procesy i zjawiska. Autor weryfikuje w ramach pracy tezę zakładającą, że rejencja opolska ze względu na to, że była szczególnym w zarządzaniu terenem, wymagała pod pewnymi względami specjalnego doboru osób piastujących ważne stanowiska administracyjne.

Dr Jakub Grudniewski – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska, wcześniej pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach. W latach 2014–2016 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Prezydenci i landraci w rejencji opolskiej. Elity władzy na Górnym Śląsku w okresie Cesarstwa Niemieckiego”. Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu (2012), w ramach programów europejskich przebywał także na stypendiach w Bonn, Ratyzbonie i Egerze. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.