Jesteś tutaj

Włókniarki w fabryce w Łodzi | fot. domena publiczna
16.06.2023

Europa w XIX wieku nie była kobietą

W krajach wysoko uprzemysłowionych nastąpiła eksplozja demograficzna, miasta zaczęły rosnąć w siłę, dając początek wielkim metropoliom, takim jak Nowy Jork, Chicago, Filadelfia, Londyn, Paryż, Berlin, Osaka, Moskwa, Petersburg… Zmieniła się także hierarchia społeczna, między arystokrację a ziemiaństwo i warstwy chłopskie w rekordowym tempie wepchnęła się rosnąca w siłę burżuazja, wywodząca się z zamożnego mieszczaństwa, jej głównym motorem byli przedsiębiorcy i finansiści. Nowy, gigantyczny...

widok na miasto z góry
13.06.2023

Metropolia między betonem a zielenią

Dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego analizuje zagospodarowanie przestrzenne obszarów silnie zurbanizowanych. W ramach konkursu „Swoboda badań” Inicjatywy Doskonałości Badawczej naukowiec ujął w swoich analizach tereny województwa śląskiego i wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miasto jakie jest, każdy widzi

Nie istnieje jedna definicja wyjaśniająca, czym są obszary silnie zurbanizowane, ale da się...

Rozlewisko Odry przed ostatnim progiem rzeki skanalizowanej w Malczycach | fot. Aleksandra Rubin
12.06.2023

Co wydarzyło się rok temu w Odrze?

Celem wyprawy była kompleksowa analiza stanu rzeki. Podobnie jak w 2021 roku, podczas eksploracji Wisły, badacze co kilometr dokonywali pomiarów fizykochemicznych wody w rzece za pomocą sond. Mierzono m.in. stężenie tlenu, chlorków, pH, przewodność i mętność wody. Pobrane próbki trafiły do analizy w laboratoriach, gdzie oprócz standardowych oznaczeń sprawdzana była obecność w wodzie metali ciężkich, farmaceutyków i innych niebezpiecznych substancji. Według prof. Andrzeja Woźnicy, dyrektora ...

Strony