Na polskim rynku księgarskim dostępnych jest szereg podręczników poświęconych chemii leków oraz projektowaniu leków, brakuje natomiast podręcznika poświęconego chemoinformatyce. W zamyśle autorów niniejszy skrypt ma za zadanie wypełnić tę lukę. 

A. Bąk, J. Polański: "Podstawy chemoinformatyki leków", wydanie drugie rozszerzone, Katowice 2018.
Autor:
Andrzej Bąk, Jarosław Polański
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2018

Ponieważ od swych źródeł chemoinformatyka łączy się z projektowaniem molekularnym, wyeksponowaliśmy w szczególności problemy chemoinformatyki leków. Odpowiada to profilowi nowych specjalności, chemii leków oraz chemii informatycznej, uruchomionych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii i farmacji, którzy interesują się wykorzystaniem komputera jako narzędzia wspomagającego badania oraz dydaktykę tych przedmiotów.

O autorach:

Andrzej Bąk, doktor habilitowany, zajmuje się praktycznymi aplikacjami obliczeń teoretycznych w chemii organicznej, w szczególności w projektowaniu leków. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na problemach modelowania wielowymiarowych zależności struktura-aktywność biologiczna przy użyciu samoorganizującej się sieci neuronowej oraz zastosowaniu dynamiki molekularnej do badania grup związków biologicznie czynnych. Jest on współautorem szeregu prac w branżowych czasopismach naukowych. W ramach swoich badań przebywał na kilku stażach naukowych w ośrodkach zagranicznych m.in. w Austrii, Anglii, Czechach, Hiszpanii lub Niemczech. 

Jarosław Polański, kierownik Zakładu Chemii Organicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują chemoinformatykę oraz chemię organiczną, w szczególności chemię kombinatoryczną, projektowanie molekularne (leków), modelowanie wielowymiarowych zależności między aktywnością a strukturą związków (QSAR) oraz praktyczne poszukiwanie nowych leków. Dorobek obejmuje ponad 150 publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach oraz patentów. Doświadczenie zawodowe obejmuje szereg krótkoterminowych stażów lub kontraktów w renomowanych ośrodkach zagranicznych Labor für Computer Chemie, Organisch-Chemisches Institut, Technische Universität München; Computer-Chemie-Centrum, Universität Erlangen-Nürnberg, Laboratoire de Biotechnologies et Pharmacogenetique Appliquee, ENS Cachan, France; Uniwersytet Stanforda USA . Profesor Polański jest członkiem komitetu redakcyjnego "Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening", "Letters in Drug Design and Discovery".