Zasadniczym przedmiotem podjętych w pracy rozważań jest proces wyszukiwania informacji naukowej. 

Arkadiusz Pulikowski: Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje, Katowice 2018.
Autor:
Arkadiusz Pulikowski
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2018

W części teoretycznej, na podstawie analizy kilkunastu istniejących koncepcji, przedstawiono propozycje nowych modeli zbierania i wyszukiwania informacji odzwierciedlających zachowania współczesnych użytkowników informacji naukowej. Przedmiotem badań części empirycznej były elementy interfejsu użytkownika ułatwiające prowadzenie interakcji na kolejnych etapach procesu wyszukiwania. Przeprowadzone badania zaowocowały stworzeniem modelu wspierania interakcji użytkownika z systemem.

Praca adresowana jest przede wszystkim do specjalistów – badaczy zachowań informacyjnych oraz projektantów systemów informacji naukowej, jednak z powodzeniem może być również wykorzystana jako materiał dydaktyczny przez studentów różnych kierunków.

Arkadiusz Pulikowski, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Zarządzania Informacją w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: wyszukiwanie informacji, zachowania informacyjne, infometria, digitalizacja informacji. Współtworzy z dr Anetą Drabek bazę danych Arianta – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne (www.arianta.pl).

Wybrane publikacje: Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie. „Zagadnienia Informacji Naukowej” (2015 nr 1), Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro (Warszawa 2013), Udział dokumentów elektronicznych i drukowanych w pracy studentów kierunków humanistycznych i ścisłych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” (2012 nr 2), Przyszłość książki i bibliotek w świetle wyników badań nad elektronicznym papierem. W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat