Jesteś tutaj

 
zdjęcie przedstawia cząstki mandarynki ułożone na wzór płuc człowieka

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Jedną z najczęstszych chorób płuc jest popularnie nazywane POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. 19 listopada został poświęcony temu schorzeniu dla szerzenia świadomości i wiedzy na temat zagrożeń, jakie pociąga za sobą ta choroba.

 
  Wydarzenia   Konferencje   Ze świata