W pracy przedstawiono w sposób przystępny historie odkryć pierwiastków chemicznych, szeregując je nie według miejsc zajmowanych w układzie okresowym, lecz według chronologii ich odrywania i zidentyfikacji.

Jan Grzegorz Małecki: Historia odkryć pierwiastków chemicznych, Katowice 2018.
Autor:
Jan Grzegorz Małecki
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2018

Cezura czasowa nie jest jedynym kryterium, jakie autor zastosował do przedstawienia historii odkryć liter chemicznego alfabetu. Drugim kryterium są odkrycia naukowe skutkujące powstaniem metod stosowanych do zgłębienia zagadek budowy otaczającego świata, a które doprowadziły do odkrycia szeregu pierwiastków chemicznych. Ostatnia grupa opisanych w książce pierwiastków to otrzymane sztucznie ciężkie, nietrwałe, pierwiastki chemiczne. Najcięższe z nich otrzymały swoje nazwy dopiero w roku 2016. Książka przeznaczona jest dla studentów pierwszego stopnia chemii, może również stanowić doskonałe źródło wiadomości dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto, ponieważ napisana została w sposób nie wymagający od czytelnika szerszego przygotowania z zakresu chemii, może być inspirująca dla osób zaczynających swoją przygodę z naukami przyrodniczymi.

Jan Grzegorz Małecki, doktor habilitowany nauk chemicznych, adiunkt w Zakładzie Krystalografii Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego; specjalność chemia nieorganiczna i chemia koordynacyjna; dorobek naukowy autora obejmuje 130 publikacji naukowych z dziedziny chemii zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej.