Książka poświęcona jest problemom filozofii techniki w kontekście współczesnych przemian społecznych i kulturowych związanych , między innymi, z rozwojem i upowszechnianiem nowych mediów. 

Andrzej Kiepas: Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice 2017
Autor:
Andrzej Kiepas
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2017

Problematyka znajduje coraz większe zainteresowanie w Polsce, co znalazło też wyraz w trakcie ogólnopolskich Zjazdów Filozoficznych.  Staje się ona też, przynajmniej w pewnych aspektach przedmiotem nauczania na różnych kierunkach społecznych i humanistycznych. Potencjalni czytelnicy to pracownicy naukowi i studenci takich specjalności jak: kulturoznawstwo, nauka o mediach , nauka o komunikowaniu, informatyka, bioetyka i ochrona środowiska, kognitywistyka, filozofia , ale również różne kierunki i specjalności na studiach politechnicznych.

Andrzej Kiepas, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem wielu organizacji zawodowych i organizacji społecznych, w tym między innymi: Rady Programowej „Folia Philosophica” (Instytut Filozofii UŚ), Rady Programowej czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), rady wydawniczej serii „Technikphilosophie” (LIT Verlag Münster, Niemcy), rady wydawniczej serii „Cultural diversity and new media” (Trafo Verlag, Berlin), rady wydawniczej czasopisma „GAIA” (Zürich), Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, członkiem „Polsko-niemieckiej grupy naukowców na rzecz zrównoważonego rozwoju“ (Niemcy-Heidelberg), wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Do zaintresowań badawczych prof. Andrzeja Kiepasa należą: etyki stosowane i zawodowe, problematyka ryzyka i bezpieczeństwa, problemy społeczeństwa informacyjnego, problematyka zrównoważonego rozwoju, antropologia filozoficzna, filozofia nauki i techniki.