Jesteś tutaj

Jedną z najczęstszych chorób płuc jest popularnie nazywane POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. 19 listopada został poświęcony temu schorzeniu dla szerzenia świadomości i wiedzy na temat zagrożeń, jakie pociąga za sobą ta choroba.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc to schorzenie polegające na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Głównymi powodami zachorowań jest palenie tytoniu oraz przebywanie w zanieczyszczonym środowisku, w szczególności wdychanie pyłów i gazów. Chorym zaleca się rehabilitację oddechową, natomiast w zaawansowanym stadium pacjenci mogą wymagać hospitalizacji i wdrożenia mechanicznej wentylacji. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na świecie na POChP umiera ponad 3 miliony ludzi.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć. Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania i oceny progresji POChP jest spirometria. Każdy, kogo niepokoi stan jego płuc, czyli tzw. krótki oddech, męczy się przy niewielkim nawet wysiłku, powinien przebadać swoje płuca. Spirometria pozwala  ocenić stopień zwężenia (obturacji) dróg oddechowych (oskrzeli) i stwierdzić, czy jest to zwężenie odwracalne (ulegające poprawie pod wpływem leków rozkurczających oskrzela), czy też nieodwracalne, czyli takie które nie ulega poprawie pod wpływem leków rozkurczających.
 

Tekst sporządzono na podstawie:
https://www.spzoz-bielsk.pl/ogloszenia/19-listopada-swiatowy-dzien-przewleklej-obturacyjnej-choroby-pluc-pochp/
https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/19-listopada-obchodzimy-swiatowy-dzien-przewleklej-obturacyjnej-choroby-pluc-pochp,art1248/
 

zdjęcie przedstawia cząstki mandarynki ułożone na wzór płuc człowieka
Słowa kluczowe (tagi):