Jesteś tutaj

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie i ochronę zbiornika zaporowego (ZiZOZap) to nowatorski projekt uruchomiony w 2010 roku. Jego celem jest rozwiązanie problemów ekologicznych i funkcjonalnych zbiorników retencyjnych, w tym Goczałkowickiego Zbiornika Zaporowego

Realizatorami projektu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach (koordynator projektu), Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Członkowie projektu to z kolei partnerzy strategiczni: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz inne jednostki naukowe i partnerzy Samorządowi. ZiZOZap, to jeden z czołowych projektów naukowych Uniwersytetu Śląskiego, w którym aktywny udział biorą naukowcy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – zarówno pracownicy naukowi, doktoranci, jak też studenci ostatnich lat studiów magisterskich. Projekt jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem z uwagi na ogromną rolę Zbiornika Goczałkowickiego w zakresie zaopatrzenia w wodę konurbacji śląskiej, ochrony przeciwpowodziowej terenów poniżej zapory, gospodarki rybackiej tego terenu i ochrony przyrody. Jednym z celów projektu było stworzenie Geoportalu ZiZOZap, jako narzędzia przestrzennego wspierającego zarządzanie zbiornikiem i źródło cennych informacji - głównie dla naukowców i instytucji o charakterze publicznym, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Zakończenie projektu nastapiło we wrześniu 2014 roku.

Informacje dotyczące projektu i podsumowanie prac projektowych znajduje się na stronie internetowej  www.zizozap.pl.