Jesteś tutaj

31 sierpnia i 1 września 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obywać się będzie III edycja międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”.

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” jest współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem tego cyklu konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Problematyka planowanego wydarzenia dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie spotkania przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Zaplanowano także warsztaty, które pozwolą uczestnikom konferencji poszerzyć kwalifikacje, dzięki udziałowi w zajęciach praktycznych prowadzanych przez wybitnych specjalistów, wśród których znajdą się m.in.: dr Joseph Agius, dr Mieczysław Chęciek, prof. Kurt Eggers, Benny Ravid, Manon Spruit, dr Trudy Stewart, dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. Tomasz Woźniak.

Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie: www.konferencja-zpm.edu.pl.

Logo organizatora - Instytutu Języka Polskiego
Słowa kluczowe (tagi):