Jesteś tutaj

XVI edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
05.12.2016

Wykład pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu”

Referat pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu” wygłosi prof. dr hab. Jacek Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Aktualne ocieplanie się klimatu jest faktem. Powszechnie uznaje się antropogeniczne przyczyny tych zmian. Naturalne procesy klimatyczne zachodzą w obrębie systemu: atmosfera – oceany – kriosfera i mają skalę globalną. Na tle podstawowych...

Wykład prof. Zygmunta Derewendy w ŚMCEBI w Chorzowie
01.12.2016

Wykład prof. Zygmunta Derewendy

Początek wystąpienia w języku polskim o godz. 16.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Po wykładzie odbędzie się spotkanie prof. Derewendy ze studentami studiów magisterskich biofizyki i fizyki medycznej jako potencjalnymi kandydatami do wyjazdu na studenckie staże naukowe do laboratoriów badawczych w USA.

 

XII Dyskusja Panelowa "Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem"
28.11.2016

XII Dyskusja Panelowa "Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem"

Doroczne Dyskusje Panelowe w Instytucie Fizyki UŚ to tradycja kultywowana od Światowego Roku Fizyki 2005. Każdego roku imprezie towarzyszy inny temat przewodni. Temat tegorocznej Dyskusji brzmi "Symetrie i oddziaływania".

Symetrie, albo inaczej niezmienniczości układów przy wykonywaniu pewnych przekształceń, spotykane są naturze bardzo często. Niektóre są oczywiste, na przykład motyl jest podobny do swojego lustrzanego odbicia, a sieć...

Strony