Jesteś tutaj

plakat 17. edycji cyklu
09.05.2017

Problemy granic w filozofii i nauce (cykl): O niektórych "ograniczeniach" matematyki

Ks. dr hab. prof. UPJPII Jerzy Dadaczyński z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wygłosi prelekcję pt. „O niektórych »ograniczeniach« matematyki”. Wykład będzie podzielony na trzy części poświęcone kolejno: problemowi niewymierności, pojęciu „zbyt dużych” obiektów w matematyce oraz znaczeniu filozofii matematycznej.

...

XVII edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
20.03.2017

Wykład pt. „Strukturalizm w filozofii matematyki”

Referat pt. „Strukturalizm w filozofii matematyki” wygłosi dr Izabela Bondecka-Krzykowska z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Strukturalizm w filozofii matematyki można scharakteryzować jako doktrynę głoszącą, że matematyka bada struktury, a nie wyizolowane obiekty i że przedmioty matematyki są jedynie pozycjami w strukturach pozbawionymi indywidualnych cech....

Święto liczby Pi. Fot. Shawn Hempel - Fotolia
14.03.2017

Imieniny ludolfiny

Symbol π został użyty przez Williama Jonesa w 1706 roku w dziele Synopisis Palmariorum Mathesdeos. Spopularyzował go w połowie XVIII wieku Leonard Euler. Mało kto wie, że przez pewien czas liczbę Pi nazywano ludolfiną, na cześć Ludolfa van Cuelena, który obliczył ją z dokładnością do 35. miejsca po przecinku.

Przez stulecia naukowcy (i nie tylko) próbowali sprecyzować liczbę Pi. Rozwój techniki, a co za tym idzie – maszyn liczących,...

Strony