Jesteś tutaj

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: "Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej", Katowice 2017.
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Głównym celem studiów nad architekturą zakonną jest ustalenie, czy i w jakim stopniu kształt budowli wzniesionych w danej czasoprzestrzeni dla określonego zakonu został zdeterminowany przez jego duchowość, misję i ustawodawstwo.

Monika Wiszniowska: Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice 2017.
Monika Wiszniowska

Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium

Książka ta jest próbą zarówno skonstruowania oraz opisania modelu gatunkowego, jakim jest reportaż literacki, jak i zweryfikowania cech tego modelu na materiale, jakim są polskie reportaże o rosyjskim imperium.

Mariusz Grabiec: "Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi", Katowice 2017.
Mariusz Grabiec

Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi

Książka podejmuje problem zmian zachodzących w obszarach zlodowaconych południowego Spitsbergenu w kontekście współczesnej ewolucji środowiska przyrodniczego.

Strony