Jesteś tutaj

Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019.
Aleksandra Barwicka-Makula

Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592

Książka ukazuje, możliwie wyczerpująco i wszechstronnie, stosunki habsbursko-polskie w latach 1587-1592. Jest pierwszym całościowym opracowaniem działań dyplomacji habsburskiej w okresie trzeciego bezkrólewia. 

"Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś", red. Tomasz Gęsina, Wioletta Wilczek, Katowice 2018.
red. Tomasz Gęsina, red. Wioletta Wilczek

Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś

Książka "Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś" powstała z inspiracji światem kuchni, dostarczającym nieustannych wrażeń zmysłowych. 

Aleksandra Skrzypietz, Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów, Katowice 2019.
Aleksandra Skrzypietz

Franciszek Ludwik, książę de Conti – „obrany król Polski”. Saga rodu Kondeuszów

Książka jest próbą wyjaśnienia nastawienia Franciszka Ludwika księcia de Conti do jego kandydatury do tronu polskiego – uważano dotąd, iż był temu zdecydowanie niechętny. 

Strony