Jesteś tutaj

31.07.2018

Wykład dr hab. Kamila Kamińskiego „Zastosowanie wysokich ciśnień oraz ograniczenia przestrzennego jako alternatywnych i skutecznych metod polimeryzacji”

Dr hab. prof. UŚ Kamil Kamiński jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Wykłady mistrzowskie były jedną z inicjatyw uświetniających jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od listopada 2017 roku 12 wybitnych naukowców śląskiej uczelni w swoich wykładach przybliżała rzeczywistość w ujęciu jednej z 12 dyscyplin.

...
Prof. dr hab. Janusz Gluza przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Archiwum J. Gluza
30.05.2018

Wykład dotyczący redefinicji kilograma

Wystąpienie dotyczyć będzie nowej definicji kilograma opartej na zjawiskach kwantowych i odpowiednich stałych: Plancka i  Klitzinga. Oprócz zagadnienia redefinicji jednostki masy, podczas wykładu omawiane będą także inne aspekty masy związane z bezwładnością ciał, grawitacją, antymaterią czy relatywistyką.

Prof. dr hab. Janusz Gluza zajmuje się fizyką neutrin, modelami niestandardowymi oddziaływań elementarnych, fizyką niskich energii,...

Plakat 19. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
29.05.2018

Wykład „Czy materiał może być smart?”

Referat zatytułowany „Czy materiał może być smart?” wygłoszą dr Iwona Lazar, dr Julita Piecha oraz dr Dariusz Kajewski – pracownicy Zakładu Fizyki Ferroelektryków na Wydziale Matematyki, Chemii i Fizyki UŚ.

Fizycy z Uniwersytetu Śląskiego tak streszczają swoje wystąpienie:
„Działanie wielu współczesnych urządzeń opartych jest na tzw. materiałach inteligentnych. Ich wspólną cechą jest przewidywalna zmiana ich właściwości pod wpływem...

Strony