Jesteś tutaj

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: "Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej", Katowice 2017.
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Kiedy w 1684 r. minister generalny trynitarzy bosych, o. Antoni od Poczęcia NMP, czyniąc zadość prośbie króla Jana III Sobieskiego podejmował decyzję o rozszerzeniu działalności swego zakonu na ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, z pewnością nie...

Monika Wiszniowska: Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice 2017.
Monika Wiszniowska

Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium

Książka ta jest próbą zarówno skonstruowania oraz opisania modelu gatunkowego, jakim jest reportaż literacki, jak i zweryfikowania cech tego modelu na materiale, jakim są polskie reportaże o rosyjskim imperium.

Mariusz Grabiec: "Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi", Katowice 2017.
Mariusz Grabiec

Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi

Książka podejmuje problem zmian zachodzących w obszarach zlodowaconych południowego Spitsbergenu w kontekście współczesnej ewolucji środowiska przyrodniczego.

Strony