Jesteś tutaj

Konferencja „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”
01.02.2017

Konferencja „Od kryzysu finansowego do Brexitu. Unia Europejska w przebudowie”

Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem i wreszcie projektowane wyjście Wielkiej Brytanii z tej organizacji prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej. Tytuł konferencji nawiązuje do przypadającej w tym roku 60. rocznicy podpisania Traktatów rzymskich, które w istocie zapoczątkowały tworzenie się systemu prawa wspólnotowego.

Stosunkowo szerokie ujęcie tematu pozwala na...

Twierdza w Suczawie. Fot. Katarzyna Niemczyk
14.12.2016

Transylwania to nie tylko Drakula

Transylwania a Drakula

Dr Katarzyna Niemczyk zajmuje się m.in. południowo-wschodnią polityką prowadzoną przez Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka oraz Zygmunta I Starego. Głównym przedmiotem prowadzonych przez nią badań są relacje Polski z Mołdawią i Wołoszczyzną. W oparciu o różne źródła historyczne – nie tylko polskie, ale także rumuńskie, węgierskie czy tureckie – próbuje rekonstruować i...

Arnold Joseph Toynbee (Foto: [CC BY-SA 3.0 nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)])
22.10.2015

40. rocznica śmierci Arnolda J. Toynbee’ego

Urodzony w 1889 roku Toynbee kształcił się w Winchester College oraz Balliol College w Oxfordzie, gdzie studiował historię oraz grekę i język arabski. Tam też rozpoczął karierę dydaktyczną w roku 1912. W czasie I wojny światowej pracował – podobnie jak inni angielscy historycy – w Departamencie Wywiadu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa. Po wojnie został delegatem tej instytucji na konferencję pokojową w Paryżu. Następnie otrzymał posadę profesora...