Jesteś tutaj

Artystyczna wizja tetrakwarku. Źródło: Fermilab
29.02.2016

Naukowcy odkryli nowy rodzaj tetrakwarka

Jeden z najpotężniejszych akceleratorów cząstek, Tevatron, oficjalnie przeszedł na emeryturę w 2011 roku. Jednak dane z jego ostatniej serii eksperymentów, nadal przynoszą interesujące wyniki. Dzięki temu fizycy z projektu DZero ogłosili odkrycie nowej cząstki, uważanej za część egzotycznej rodziny tzw. tetrakwarków. Warto dodać, że w projekcie DZero współpracowało 75 instytucji z 18 krajów.

Tevatron – akcelerator kołowy znajdujący się w...

Kolizja 13 TeV rejestrowana przez detektor ATLAS. Żółte i zielone paski wskazują na obecność strumieni cząstek, które pozostawiają wiele energii w kalorymetrach. Fot. ATLAS/CERN
21.12.2015

Przebłysk nadziei wśród fizyków: czy odkryto nową cząstkę?

Naukowcy pracujący przy Wielkim Zderzaczu Hadronów przedstawili nowe dane obejmujące rok obserwacji pochodzących z dwóch detektorów ATLAS i CMS. LHC rozbija protony z prędkością bliską światła, z energiami 13 teraelektronowoltów (również wyrażonych jako 13 TeV) – więcej niż jakikolwiek akcelerator cząstek kiedykolwiek osiągnął.

Kiedy protony zderzają się ze sobą, ich energia zostaje przekształcona w masę, zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina, E...

Super-Kamiokande, ultraczuły detektor neutrin. Fot. Kamioka Observatory, ICRR (Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo
26.10.2015

Ile waży neutrino?

Neutrina to cząstki elementarne odkryte dopiero w 1956 roku. Fizycy z całego świata pracujący w kilkunastu międzynarodowych projektach od lat badają ich naturę. Wiedzą o neutrinach już sporo, ale trudno przewidzieć, jakie tajemnice nadal ukrywa przed nimi świat rządzący się prawami mechaniki kwantowej. Neutrina to bardzo słabo oddziałujące z materią cząstki o zerowym ładunku elektrycznym i masie bliskiej zeru. Bez przeszkód przenikają skały, budynki czy ciało...

Strony