Jesteś tutaj

Fot. Tadeusz Widła
09.11.2016

Jak podpisywał się Marcel Duchamp?

Gdyby zatem ktoś znalazł na strychu lub otrzymał w spadku biały pisuar z takim właśnie podpisem, mógłby się zwrócić do laboratorium Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego z prośbą o wykonanie ekspertyzy sygnatury na materiale, by dowiedzieć się, czy jest szczęśliwym posiadaczem wartego miliony oryginału bądź repliki, czy mniej szczęśliwym właścicielem zręcznie wykonanej kopii.

– Badanie autentyczności dzieła sztuki wymaga przeprowadzenia...

Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”
12.05.2016

Konferencja „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”

Postęp jaki dokonuje się w biotechnologii i medycynie, konfrontuje nas z nowymi i trudnymi wyzwaniami prawnymi oraz moralnymi. Nadrzędnym celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których prawo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeń, a interes jednostki stawać może w sprzeczności z tak czy inaczej pojmowanym interesem społecznym (publicznym).

Proponowana tematyka konferencji:

  • moje...
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”
27.04.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Administracja kultury”

Celem spotkania będzie zwrócenie uwagi na doniosłą problematykę kultury w polskim porządku prawnym. Tytułem przykładu wystarczy wskazać na działalność teatrów, domów kultury czy innych organizacji zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem. Nie można również zapominać o organizowanych kulturalnych imprezach masowych, które w dobie rozwoju społeczeństwa są niezwykle istotne. Wśród poruszanych zagadnień ma się znaleźć także przedstawienie postulatów de lege ferenda pod...

Strony