Jesteś tutaj

Drzewa w Górach Zerawszańskich (Tadżykistan). Fot. Magdalena Opała-Owczarek
08.12.2016

Tysiącletnie drzewa Tadżykistanu

Dendrologia to jedna z najliczniej rozgałęzionych nauk botanicznych. Wiek XX przyniósł ogromny rozkwit poszczególnych dyscyplin, wprzęgając je w poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego zmienia się klimat. Przez świat przetacza się polityczna, gospodarcza, naukowa, a także publiczna debata, której najważniejszym celem jest przeciwdziałanie następstwom zmian klimatu bądź przystosowanie się do nich. Aby jednak poznać przyczyny zachodzących zmian, niezbędna jest...

Rekonstrukcja ozimka autorstwa Marty Szubert. Fot. Dawid Surmik
06.12.2016

Niezwykły gad szybujący odkryty w Krasiejowie

Nowy opisany przez naukowców gatunek nazwano Ozimek volans (czyli ozimek latający) – od nazwy siedziby powiatu, w którym leży Krasiejów. Swoje znalezisko 28 listopada 2016 roku zaprezentowali podczas warszawskiej konferencji prasowej pracownicy Instytutu Paleontologii Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzy Dzik (dyrektor Instytutu) oraz dr hab. Jerzy Sulej. Po raz pierwszy na szczątki nowego gada natrafiono w 2001 roku, a na ostatnie – w roku 2013.

...
XVI edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
05.12.2016

Wykład pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu”

Referat pt. „Granice wiedzy o współczesnych zmianach klimatu” wygłosi prof. dr hab. Jacek Jania z Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W abstrakcie wystąpienia czytamy:
„Aktualne ocieplanie się klimatu jest faktem. Powszechnie uznaje się antropogeniczne przyczyny tych zmian. Naturalne procesy klimatyczne zachodzą w obrębie systemu: atmosfera – oceany – kriosfera i mają skalę globalną. Na tle podstawowych...

Strony