Jesteś tutaj

15.02.2017

Patent dla wynalazku pn. „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Michał Filapek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Sebastian Pawlus, doktoranci mgr Kinga Janicka i mgr Sławomir Kula oraz absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ mgr Dariusz Błach są twórcami wynalazku pn. „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”, który 24 stycznia 2017 roku decyzją UPRP roku został objęty ochroną patentową.

...
PROLINE-CE - logo
07.11.2016

Współpraca transnarodowa PROLINE-CE

Uniwersytet Śląski bierze udział w realizacji projektu PROLINE-CE, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2016 – 30.06.2019.

Uniwersytet pełni rolę partnera wspierającego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, zapewniając know-how jako narzędzie dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu.

...
15.12.2014

Nowatorski projekt zarządzania zbiornikiem zaporowym

Realizatorami projektu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach (koordynator projektu), Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Członkowie projektu to z kolei partnerzy strategiczni: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz inne jednostki naukowe i partnerzy Samorządowi. ZiZOZap, to jeden z czołowych...

Strony