Jesteś tutaj

Mikrofotografie „Linguamyrmex vladi”. (A) Widok boczny próbki holotypowej BuPH-01. (B) Widok głowy i tułowia. Podziałka skali 0,5mm. Fot. wileyonlinelibrary.com.
26.09.2017

Mrówka z piekła rodem

„Mrówki z piekła” należą do wymarłego lineażu z okresu kredy. Ich wyróżniającą cechą były ostrza skierowane do góry, dające niesamowity, pobudzający wyobraźnię wygląd. Żaden z żyjących dziś gatunków nie ma podobnej anatomii głowy, chociaż włosy wokół otworu gębowego piekielnej mrówki przypominają ułożeniem włosy u współczesnej mrówki z rodzaju Odontomachus, które służą jako czujniki podpowiadające, kiedy należy zamknąć szczękę. To prowadzi do podejrzenia, że część...

Fot. Brocken Inaglory. CC BY-SA 3.0
20.05.2016

Krótka historia bursztynu

Skład

Bursztyn powstał w wyniku polimeryzacji molekularnej żywicy drzew (drzew iglastych, a w rzadszych przypadkach żywicujących liściastych drzew z grupy bobowców) przebiegającej przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Bursztyn ma niejednorodny skład, składa się z kilku żywicznych ciał bardziej lub mniej rozpuszczalnych w alkoholu, eterze i chloroformie, związanych z nierozpuszczalną substancją bitumiczną. Mieszanina składa się z ok. 67 do 81...