Jesteś tutaj

16.01.2015

Rocznica urodzin Alberta Einsteina

Einstein przyszedł na świat w Ulm w rodzinie niemieckich Żydów. W wieku 21 lat ukończył politechnikę w Zurychu, gdzie bezskutecznie starał się rozpocząć karierę naukową. W 1902 roku przeprowadził się do Berna i tam otrzymał posadę w urzędzie patentowym. Trzy lata później jako postać kompletnie nieznana w świecie w fizyki Einstein opublikował pracę O elektrodynamice ciał w ruchu, w której zawarł teorię, nazwaną potem szczególną teorią względności i dopiero z czasem...

Strony