Jesteś tutaj

20.04.2015

Katalizator przyszłości

Tlenki azotu oznaczane ogólnym wzorem NOx są składnikiem wielu gazów odlotowych emitowanych do atmosfery. Tlenki azotu są więc jednym z głównych zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego. W połączeniu z parą wodną tworzą kwasy, a te są przyczyną tzw. kwaśnych deszczy, które to wpływają na degradację środowiska naturalnego i jego zakwaszenie. Dlatego tak istotna z punktu widzenia ochrony środowiska jest neutralizacja zanieczyszczeń tlenkami azotu. W tym celu stosuje...

02.01.2015

Innowacyjne projekty naukowe

Projekty badawcze na Uniwersytecie Śląskim realizowane są w wielu dyscyplinach i specjalnościach naukowych. Naukowcy poszukują rozwiązań problemów uznawanych w Polsce, Europie i na świecie za priorytetowe dla rozwoju nauki i gospodarki. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m.in.: zdrowia i medycyny, ochrony środowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotechnologii, materiałów i nowych technologii, energii,...

15.12.2014

Nowatorski projekt zarządzania zbiornikiem zaporowym

Realizatorami projektu są: Uniwersytet Śląski w Katowicach (koordynator projektu), Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Członkowie projektu to z kolei partnerzy strategiczni: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz inne jednostki naukowe i partnerzy Samorządowi. ZiZOZap, to jeden z czołowych...

Strony