Jesteś tutaj

10.11.2015

Badania nad wpływem procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie

Wiele badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim, w tym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii realizowanych jest w obszarze nauk farmaceutycznych i chemii leków. Jednym z projektów prowadzonych w tej tematyce są badania nad wpływem procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie realizowane w ramach programu SYMFONIA 3 uruchomionego przez Narodowe Centrum Nauki....

04.11.2015

Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce

Projekt realizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego to przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych Polaków, w tym studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe w składzie:

1) NGO Fundacja Habitat for Humanity Poland HFH Poland
2) UP Uniwersytet Warszawski UW
3) UP Uniwersytet Śląski w Katowicach UŚ

...
03.05.2015

Zapobiec powodziom

Umiejętne zagospodarowanie dolin rzecznych to jeden ze skuteczniejszych sposobów ochrony przed powodziami. Racjonalne zagospodarowanie tarasów zalewowych w dolinach rzek, zgodne z zapotrzebowaniem człowieka, lecz uwzględniające warunki środowiskowe panujące na danym obszarze, skutecznie ogranicza straty wywołane wystąpieniem powodzi.

Nowy projekt Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pt. Nowoczesny system optymalizacji zagospodarowania...

Strony