Jesteś tutaj

PROLINE-CE - logo
07.11.2016

Współpraca transnarodowa PROLINE-CE

Uniwersytet Śląski bierze udział w realizacji projektu PROLINE-CE, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2016 – 30.06.2019.

Uniwersytet pełni rolę partnera wspierającego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, zapewniając know-how jako narzędzie dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu.

...
08.12.2015

Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych w naukach przyrodniczych

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO. Głównym celem projektu „System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych” jest opracowanie metody umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania zwałów odpadów pogórniczych, opartej o opracowany model matematyczny, uwzgledniający: aktualny stan pokrywy roślinnej, warunki...

29.11.2015

Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych

Jego głównym celem praktycznym jest opracowanie metodyki, która podejmie działania zmierzające do przygotowania Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża do komercjalizacji. Celami szczegółowymi są opracowanie wersji startowej projektu na podstawie fundamentalnych analiz petrograficznych oraz fizyko-chemicznych uzyskanych z projektu bazowego. Osiągnięcie tego celu wymaga realizacji multidyscyplinarnych prac zaplanowanych w kilku zadaniach badawczych. Końcowy rezultat,...

Strony