Jesteś tutaj

08.12.2015

Zastosowanie narzędzi geoinformatycznych w naukach przyrodniczych

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO. Głównym celem projektu „System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych” jest opracowanie metody umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania zwałów odpadów pogórniczych, opartej o opracowany model matematyczny, uwzgledniający: aktualny stan pokrywy roślinnej, warunki...

29.11.2015

Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych

Jego głównym celem praktycznym jest opracowanie metodyki, która podejmie działania zmierzające do przygotowania Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża do komercjalizacji. Celami szczegółowymi są opracowanie wersji startowej projektu na podstawie fundamentalnych analiz petrograficznych oraz fizyko-chemicznych uzyskanych z projektu bazowego. Osiągnięcie tego celu wymaga realizacji multidyscyplinarnych prac zaplanowanych w kilku zadaniach badawczych. Końcowy rezultat,...

10.11.2015

Badania nad wpływem procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie

Wiele badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim, w tym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii realizowanych jest w obszarze nauk farmaceutycznych i chemii leków. Jednym z projektów prowadzonych w tej tematyce są badania nad wpływem procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie realizowane w ramach programu SYMFONIA 3 uruchomionego przez Narodowe Centrum Nauki....

Strony