Jesteś tutaj

Karaczan madagaskarski
19.01.2016

Pracownia hodowli owadów

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego posiada zespół laboratoriów naukowych wraz z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą i doktorancką. W wybranych laboratoriach prowadzone są hodowle organizmów żywych, zarówno roślin, jak też zwierząt do celów naukowo-badawczych. Wśród nich wyróżnić możemy selekcyjną hodowlę świerszcza domowego prowadzoną przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii.

Hodowla owadów dla celów...

06.10.2015

Laboratoria na wyciągnięcie ręki

Portal laboratoria.us.edu.pl to nowa baza laboratoriów naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Znajdziecie tu informacje nt. laboratoriów, w tym sprzętu badawczego oraz obszaru realizowanych badań, a także możliwości współpracy z zespołami badawczymi. Ciągle rozbudowywana baza laboratoryjna jest doskonałym narzędziem służącym do zapoznania się z infrastrukturą badawczą naszej uczelni i możliwościami realizacji projektów...

17.12.2014

Nowoczesność to większe możliwości

Uniwersytet Śląski jest uczelnią stale rozwijającą swoje zaplecze laboratoryjne. Wiemy, że rozbudowa naszych laboratoriów to jedna z dróg służących tworzeniu innowacyjnych rozwiązań naukowych i ich komercjalizacji. Oprócz realizacji prac badawczo-naukowych, naszą infrastrukturę laboratoryjną udostępniamy na potrzeby prac zleconych realizowanych z podmiotami zewnętrznymi – firmami i partnerami biznesowymi. Nasi partnerzy mogą skorzystać z usług badawczych...