Jesteś tutaj

Zofia (Sonka) Holszańska
13.07.2015

Niewierne żony i grzeszni kochankowie

Historyczka głównym tematem swoich badań uczyniła genealogię szlachecką i możnowładczą, a także monarchię w Polsce w okresie późnego średniowiecza. W ostatnich latach obiektem jej badań stały się polskie dwory późnośredniowieczne i wczesnonowożytne. To kontynuacja fascynacji burzliwymi, ale i barwnymi dziejami dwóch braci żyjących w XV wieku – Dziersława i Jana Rytwiańskich. Badaczka zgłębiła także sensacyjne życie rodziny Jana Hińczy z Rogowa oraz niezwykła i porywająca...

Rewers banknotu jednodolarowego
06.07.2015

Od talara do dolara

Historia dolara

Rodowodu słowa dolar należy szukać w Czechach. W miejscowości Joachimsthal (dzisiejszy Jachymov) w 1520 roku odkryto bogate złoża srebra. Jeden z właścicieli kopalni, w których wydobywano srebro, czeski hrabia Jeroným Šlik (bądź Schlick), rozpoczął bicie monet o wadze około 1 uncji nazwanej od miejscowości Joachimsthaler. W powszechnym użyciu nazwa monety Joachimsthaler została skrócona do taler. Nazwa przyjęła się...

Postać słomianego Judosza pojawiła się przy okazji obchodów 700-lecia Skoczowa, zorganizowanych w 1967 roku, a na stałe zagościła od lat 80. ubiegłego roku. Fot. Grzegorz Studnicki
02.07.2015

Tożsamość pogranicza

– Gdy rozpocząłem studia w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zacząłem się zastanawiać, kim jestem. Urodziłem się na Śląsku Cieszyńskim, tu się wychowałem i, podobnie jak inni mieszkańcy, posługiwałem się mitami dotyczącymi tego regionu, z których nie zdawałem sobie wcześniej sprawy – opowiada dr Grzegorz Studnicki. Studia etnologiczne dostarczyły narzędzi, które nie tylko powoli odsłaniały mechanizmy konstruowania tożsamości regionalnej, lecz również pozwoliły ją...

Strony