Głównym celem studiów nad architekturą zakonną jest ustalenie, czy i w jakim stopniu kształt budowli wzniesionych w danej czasoprzestrzeni dla określonego zakonu został zdeterminowany przez jego duchowość, misję i ustawodawstwo.

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: "Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej", Katowice 2017.
Autor:
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce i rok wydania:
Katowice 2017

W badaniach nad polską sztuką nowożytną owa problematyka architektury zakonnej zajmuje poczesne miejsce, czego dowodem są wnikliwe prace, analityczne i syntetyczne, dotyczące architektury m.in. jezuitów, karmelitów bosych, reformatów i pijarów. Zakonem, który odcisnął silne piętno na panoramie artystycznej dawnej Rzeczypospolitej, byli również trynitarze, jednak tylko nieliczne spośród wzniesionych dla nich założeń doczekały się szerszego omówienia, nie wspominając o braku całościowego studium na temat ich architektonicznego dziedzictwa. Niniejsza książka stanowi próbę wypełnienia tej luki.